Školský klub detí Dohňany                            

Oznamujeme rodičom, že z organizačných dôvodov budú deti navštevujúce ŠKD naobedované, teda 

pripravené na prípadné neplánované vyzdvihnutie a odchod z ŠKD nasledovne:

- deti končiace 4. vyučovacou hodinou o 12,00 h /prosíme zvoniť, nechodiť do triedy ŠKD/

- deti končiace 5. vyučovacou hodinou o 13,00 h / prosíme zvoniť, nechodiť do triedy ŠKD/

Ak sa Vám medzi 11,30 - 12,00 h po zazvonení neohlásime, pravdepodobne sa nachádzame v školskej jedálni.

Ďakujeme Vám za pochopenie a dodržiavanie nášho režimu, ktorý je v prospech a pohodlie vašich detí.


Aktuality 2016 - 2017

Oznam pre rodičov - časový rozvrh OBEDA

14.09.2016 18:15
Oznamujeme rodičom, že z organizačných dôvodov v školskom roku 2016/2017 budú deti navštevujúce ŠKD naobedované, teda pripravené na prípadné neplánované vyzdvihnutie a odchod z ŠKD nasledovne: - deti končiace 4. vyučovacou hodinou o 12,00 h /prosíme zvoniť, nechodiť do triedy ŠKD/ - deti...

—————


Kontakt

ŠKD Dohňany

ZŠ s MŠ Dohňany
Dohňany 468
02051


4671164


„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií .“
– Albert Einstein