Školský klub detí Dohňany                            

Oznamujeme rodičom, že z organizačných dôvodov budú deti navštevujúce ŠKD naobedované, teda 

pripravené na prípadné neplánované vyzdvihnutie a odchod z ŠKD nasledovne:

- deti končiace 4. vyučovacou hodinou o 12,00 h /prosíme zvoniť, nechodiť do triedy ŠKD/

- deti končiace 5. vyučovacou hodinou o 13,00 h / prosíme zvoniť, nechodiť do triedy ŠKD/

Ak sa Vám medzi 11,30 - 12,00 h po zazvonení neohlásime, pravdepodobne sa nachádzame v školskej jedálni.

 

Výnimočný plánovaný skorý odchod dieťaťa z ŠKD hneď po skončení vyučovania prosíme ohlásiť vopred písomne s uvedením dátumu, hodiny odchodu a s podpisom zákonného zástupcu dieťaťa. 

Lístok prosíme odovzdať vychovávateľkám. 

Bez upozornenia a predloženia žiacke knižky nekontrolujeme!

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a dodržiavanie nášho režimu, ktorý je v prospech pohodlia vašich detí. 


Aktuality 2016 - 2017

Strašidielka

24.10.2016 20:34
Na doplnenie jesennej výzdoby chodby sme vyrobili papierové strašidielka. Prváci si precvičovali presnosť pri strihaní a išlo im to perfektne...

—————

Pavúky z kartónu

21.10.2016 20:50
Halloween nás inšpiroval k výrobe týchto farebných pavúčikov. Štvrtáci pracovali samostatne, prváci sa učili strihať kartón a pracovať s tavnou pišťoľou na lepenie. Myslím, že sa naozaj vydarili.  

—————

Dúhové logo školy

21.10.2016 20:06
Deti sa hrali s farbami a šablónami postavy - vytvárali návrhy na logo školy:  

—————

Pomoc je prirodzená vec, ... alebo - jesenné čarovanie z papiera

16.10.2016 09:51
Prváci sa zdokonaľujú v strihaní a lepení. Skúsení štvrtáci im pri tom pomáhajú. Pomoc a vzájomná spolupráca detí je u nás bežnou praxou a je prínosom pre obe strany. Spoločne zvládnu aj zložitejšie a väčšie projekty.

—————

Práca s prírodným materiálom

11.10.2016 16:40
V jesennom období sa venujeme už pravidelne aj prácam s využitím prírodného materiálu. Deti pracovali s listami, konárikmi, jesennými plodmi. Používanie lepiacej pištole, ktorá je pri takýchto prácach naším nenahraditeľným pomocníkom, ide väčšine detí už pekne od ruky. Prváci sa ešte len učia, ale...

—————

Práce na projektoch, príprava na vyučovanie...

07.10.2016 18:01
V školskom klube majú deti možnosť pripravovať sa na vyučovanie podľa vlastných potrieb a záujmu. Po dohode s vychovávateľkou je umožnené deťom venovať sa domácim úlohám, učeniu, čítaniu. Práca na spoločných projektoch zadaná vyučujúcimi, kde deti majú za úlohu pracovať v skupinách, alebo vo...

—————

Šarkany, jesenné listy, ovocie a korálkovanie

26.09.2016 16:55
Prváci tvorili z papiera - kreslili, lepili, strihali. Štvrtáci sa venovali korálkovaniu - vyrábali pomocou navliekania na šnúrku farebné prívesky. K tejto práci nás inšpirovala Lea, ktorá ju ochotne predviedla i ostatným.  Zo stavebnice postavili štvrtáci Lea, Maťo a Paťo takúto veľkú...

—————

Oznam pre rodičov - časový rozvrh OBEDA

14.09.2016 18:15
Oznamujeme rodičom, že z organizačných dôvodov v školskom roku 2016/2017 budú deti navštevujúce ŠKD naobedované, teda pripravené na prípadné neplánované vyzdvihnutie a odchod z ŠKD nasledovne: - deti končiace 4. vyučovacou hodinou o 12,00 h /prosíme zvoniť, nechodiť do triedy ŠKD/ - deti...

—————


Kontakt

ŠKD Dohňany

ZŠ s MŠ Dohňany
Dohňany 468
02051


4671164


„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií .“
– Albert Einstein