Tematický plán ŠKD na školský rok 2017/2018

 

 

September: Vitajte v ŠKD

 

Vitajte v škole!

Jesenné plody – jesenné aranžmány, plody jesene – vitamíny pre človeka /18.9. – 06.10.2017/

           1.    Orientácia v ŠKD, zoznamovanie sa, organizácia práce, práva a povinnosti detí, školský poriadok, BOZ

           2.   Spomienky na leto a prázdniny, výzdoba školy

           3.   Počasie – pozorujeme prírodu  a jej premeny – jeseň prichádza

           4.   Spoznávame svoje okolie a Slovensko

 

Október: Jeseň – pani bohatá

 

Jesenné plody – jesenné aranžmány, plody jesene – vitamíny pre človeka /18.9. – 06.10.2017/

Láska a úcta k starším – čítanie so starými rodičmi, ako pomáhať starým rodičom /9.10. – 27.10.2017/

1.    Tvoríme z prírodnín – práca s lístím a farebnosťou, jesenné upratovanie

2.   Úcta k starším – Moja rodina – pomoc je prirodzená vec...

3.   Doprava, cesta do školy, Cesta nie je ihrisko!

4.   Šarkaniáda, halloween

 

November: Príde zima, bude mráz

 

Som zdravý a silný – zdravá výživa, správne stolovanie a stravovanie, choroby a predchádzanie im /02.11 – 16.11. 2017/

Mikuláš a vianočné tvorenie, vianočné ozdoby, tradície na vianočné dni /20.11. – 21.12.2017/

1.    Škriatok Špinďúrik – čistota pol života

2.   Zdravá výživa – predchádzame chorobám

3.   Vianočné tvorenie, výzdoba ŠKD a školy

4.   Fajčenie škodí zdraviu – protidrogová tematika

 

December: Čas vianočný, čas sviatočný

 

Mikuláš a vianočné tvorenie – vianočné ozdoby, tradície na vianočné dni /20.11 – 21.12.2017/

1.    Mikuláš, čo v tom koši máš?

2.   Tešíme sa na Vianoce  - tradície

3.   Robíme si radosť, chystáme darčeky, zdobíme

 

Január: Nenudíme sa

 

Peniažteky šetríme – finančná gramotnosť detí / 15.1. – 26.1. 2017/

Zimné radosti na snehu, zimné športy / 29.1. – 16.2.2017/

1.    Kto sa hrá sa nenudí, finančná gramotnosť

2.   Zimná príroda a zvieratá v zime

3.   Snehové radosti a starostlivosť o svoje zdravie

4.   Hodnotíme seba a svoju prácu, svedomitosť a disciplína

 

Február: Veselé fašiangy   

 

Spievame si a tancujeme spolu! 

  Zimné radosti na snehu, zimné športy / 29.1. – 16.2.2017/

1.    Kamarátstvo a darčeky - valentínske  prekvapenia

2.   Pripravme si karneval – sladkosti, výzdoba, masky, tanec

3.   Detská spoločenská etiketa – ako sa správať keď...

 

Marec: Mesiac múdrosti a fantázie

 

Kniha je môj kamarát – hlasné čítanie, spoznávame knižnicu – práca s knihou, čítanie s porozumením – čitateľská gramotnosť /05.3. – 23.3.2017/

1.    Jarné zobúdzanie – jar v prírode

2.   Farebná jar – maľované vajíčka, deň vtáctva

3.   Voda a jej význam – šetrenie vodou

4.   Pripravujeme sa na veľkonočné sviatky

 

Apríl: Veľkonočné sviatky – oslava jari

 

Zem a príroda – ochrana prírody, Deň Zeme, starostlivosť o prírodu /9.4. – 27.4.2017/

Mama, tato, rodina – rodina a význam rodinných vzťahov /30.4. – 25.5.2018/

1.    Jarné sviatky – oslava života

2.   Zvieratká na farme, zvieratká v lese...

3.   Úcta a tolerancia – život s postihnutím

 

 

Máj: Moja rodina, moja vlasť

 

Spolupatričnosť, hrdosť, úcta, láska...

Mama, tato, rodina – rodina a význam rodinných vzťahov /30.4. – 25.5.2018/

Olympiáda – športová aktivita – Pohár riaditeľa školy /28.5. – 22.6.2018 – príprava.../

1.    Moja rodina

2.   Deň matiek

3.   Naša vlasť, naša obec

4.   Kam s odpadom?  – využívame a recyklujeme

5.   Turistika a ochrana prírody – chránené rastliny a zvieratá

 

Jún: Mesiac detí, leto

 

Olympiáda – športová aktivita – Pohár riaditeľa školy /28.5. – 22.6.2018/

1.    MDD – máme sviatok

2.   Talentárium , slávne osobnosti, moje záľuby

3.   Vyrob si talizman,  hodnotenie školského roka, vysnívaná dovolenka, turistika a ochrana prírody

4.   Lúčenie so ŠKD, tešíme sa na prázdniny, upratovanie v ŠKDdovolenka, turistika a ochrana prírody

4.   Lúčenie so ŠKD, tešíme sa na prázdniny, upratovanie v ŠKD


KontaktZŠ s MŠ Dohňany
Dohňany 468
02051


4671164